EN

EN

News Brand Communication Owned Media

Scan QR code

 • HEADQUARTERS
 • GUANGZHOU
 • SHANGHAI
 • BEIJING
 • SUZHOU
 • HANGZHOU
 • CHENGDU
 • CHONGQING
 • NANNING
 • WUHAN
 • HEFEI
 • HAINAN
 • LIUZHOU
 • FOSHAN
 • ZHAOQING
 • TIANJIN
 • NANJING
 • JIANGMEN
 • HUIZHOU
 • WUZHOU
 • KUNMING

Scan QR code

 • Mustel Hotel
 • The Mulian Hotel
 • Education
 • RISCASA
 • PRIMCASA
 • Health
 • Cultural Tourism
Headquarters and Branches
Diversified business sector
 • HEADQUARTERS
 • GUANGZHOU
 • SHANGHAI
 • BEIJING
 • SUZHOU
 • HANGZHOU
 • CHENGDU
 • CHONGQING
 • NANNING
 • WUHAN
 • HEFEI
 • HAINAN
 • LIUZHOU
 • FOSHAN
 • ZHAOQING
 • TIANJIN
 • NANJING
 • JIANGMEN
 • HUIZHOU
 • WUZHOU
 • KUNMING
 • Mustel Hotel
 • The Mulian Hotel
 • Education
 • RISCASA
 • PRIMCASA
 • Health
 • Cultural Tourism