CUSTOMERS HOTLINE

 • Headquarters

  400-020-1813

 • Guangzhou

  020-85500877

 • Hangzhou

  0571-88723990

 • Tianjin

  022-58538808

 • Chengdu

  028-85312888-264

 • Nanning

  0771-5553322

 • Foshan

  0757-83935731

 • Shanghai

  021-39187282

 • Beijing

  010-59037111-8638

 • Suzhou

  0512-68632722

 • Hainan KWG Villa Como

  0898-83383590

 • Hainan Pearl Coast

  0898-36880810

 • Zhongshan

  0760-88226132

 • Hefei

  0551-65305003

 • Chongqing

  023-86076200